След като парапланеризма набра скорост в последните десетилетия много хора обичащи екстремните спортове започнаха да се занимават с този необичаен но лесен начин за летене. Постепенно с времето се образуваха три направления в параплнеризма.

Първото от тях се нарича cross country или XC парапланеризъм. Целта на този вид летене е да се набере достатъчно височина и да се лети максимално надалеч. Това става чрез улавяне на термалните течения и друг вид топли въздушни маси. Термиките са най активни над определени зони. Там се получават топли въздушни балони, които се откъсват и се движат нaгoре. Така ако пилота успее да попадне в такава зона започва издигане което може да го качи на няколко хиляди метра. Cross country летенето е силно свързано с въздушните течения. В помощ на този вид летене са и облаците кумулуси /cumulus clouds /. Тяхното използване и породените от тях ветрове в добавка с термалните въздушни течения дават възможност на добрите пилоти майстори да изминат повече от 100 км. на едно излитане. Това разбира се постига с много тренировки, талант и теоритична подготовка.

Друг вид летене се нарича целно кацане / accuracy paragliding /. При тази дисциплина се изисква пилота да кацне максимално тично ц цел с големината на капачка от бира. Това както се предполага изобщо не е лесно, но най големите майстори го правят без проблем. Трудността на това упражнение идва от това че най трудно в летенето са излитането и кацането. За това всеки преди да започне да лети трябва да ги овладее. Във всякакъв вид авиация това са най рисковите моменти.

Трети вид е acrobatic paragliding. Това е изпълняване на въздушни фигури с парапланер. Този вид спорт е най рисков и изисква най много подготовка. Трудността на този вид летене го прави и най онтересен за наблюдение. Красота е да се гледат истински акробати в изпълнение на техните фигури.

Всяка една от тези разновидности на парапланерзма има своите фенове. Провеждат се световни първенства по cross country, accuracy paragliding и acrobatic paragliding. Всеки един вид летене изискава различно крило, което да е максимално подходящо. С годините големите производители на екипировка въведоха много иновации в направата на крила. Този спорт става все по популярен и предстои да достигне своя пик в бъдеще.